Ταλαντώσεεις θεμελιώσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πουνέντης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1994
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ