Ρύπανση ατμόσφαιρας Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας της ατμόσφαιρας Θεσσαλονίκης- στα πλαίσια της ΕΠΑ

Γίνεται προσδιορισμός των κύριων πηγών αέριας ρύπανσης, καθώς και ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των κυριοτέρων ρυπαντών. Γίνεται επίσης μια εκτίμηση της δυνατότητας αυτοκαθαρισμού της ατμόσφαιρας με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής. Με βάση τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται οι ρυπαντές που πρέπει να ελέγχονται, διατυπώνονται προτάσεις για τον...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βουλγαράκης Σ., Γιαννέζη Τ., Μελαχροινός Γ., Παραθυράς Β., Ροδίτης Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1985
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ρύπανση Περιβάλλοντος
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο