Απόψεις και κριτική πάνω στις μελέτες ΚΕΠΑ Λάρισας - Βόλου (Μελέτη Δίπολου - Ρυθμιστικού Λάρισας)

Η μελέτη κατά τη γνώμη του Τμήματος και της Ομάδας απέχει πολύ από το να θεωρηθεί σαν οριστική μελέτη οργάνωσης ευρύτερης περιοχής γίνονται αποδεκτά ορισμένα σημεία όπως : η κατανομή του πληθυσμού και στα μικρότερα οικιστικά και αγροτικά κέντρα, η δημιουργία των προτεινομένων βιομηχανικών ζωνών περιμετρικά της Λάρισσας με προϋποθέσεις, η ύπαρξη ανάμεσα στις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσάτσος Χρήστος, Τσόκανος Χρήστος, Χαλκουτσάκη-Καλτσούλα Ελένη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα , 1980
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ρυμοτομικό Σχέδιο
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Οικιστική Ανάπτυξη
Μοντέλα Ανάπτυξης
Οικισμοί
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σχεδιασμός Χρήσης Γης
Ποιότητα Ζωής
Οδικό Δίκτυο
Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Υδρευση
Αποχέτευση
Βιομηχανικές Ζώνες
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 527
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 82
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 201
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Καρδίτσας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.94954 Τ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.94954 Τ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.94954 Τ
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 191
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη