Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος-97 Αιτιολογική έκθεση Κ.Τ.Σ.-97, εγκύκλιος Ε7

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.893026 Κ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.893026 Κ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 666.893026 Κ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη