Παραπομπή APA

(1997). Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος-97: Αιτιολογική έκθεση Κ.Τ.Σ.-97, εγκύκλιος Ε7. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος-97: Αιτιολογική έκθεση Κ.Τ.Σ.-97, εγκύκλιος Ε7. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ, 1997.

Παραπομπή MLA

Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος-97: Αιτιολογική έκθεση Κ.Τ.Σ.-97, εγκύκλιος Ε7. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-Γεν.Δ/νση Τεχνικής Υποστήριξης και λοιπών Εργων-Δ/νση ΚΕΔΕ, 1997.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.