Το δίκαιον της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως Κατά το ισχύον δίκαιον, μετά συγκριτικής επισκοπήσεως των αλλοδαπών δικαίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κορδογιαννόπουλος Π.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1954 (μέρος Ι) 1955 (μέρος ΙΙ) 1956 (μέρος ΙΙΙ)
Όνομα μέρους:Δικαστικός έλεγχος, αποζημίωσις, παραγραφή (μέρος ΙΙ)
Τόκος και δικονομία επί των εκ των απαλλοτριώσεων διαφορών (μέρος ΙΙΙ)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΚΑΙΟ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 340 Κ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 340 Κ