Συνοπτική παρουσίαση του Ευρωκώδικα 5

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσαραγάκης Ελισσαίος Σ.
Συλλογικό Έργο: Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Πηγή:Ευρωκώδικας 5 (1998 : Αθήνα) : Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Ξύλινες Κατασκευές
Κτίρια
Ξύλο
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ