Ξυλοσύμμεικτες δοκοί σε μονοτονική & επαναλαμβανόμενη φορτιση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλίου Ν., Ζαντιώτης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Εργ. Οπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.17723 Σ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη