Εφαρμογή του νόμου ενυδάτωσης στη θλιπτική αντοχή σκυροδεμάτων με χρήση πουζολανικών τσιμέντων (Μηλαϊκή γή)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζησιμάτος Γ., Κασιμάτης Γ., Σκαναβής Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ. Σχ. - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 Ζ