Διαχείριση υδατίνων πόρων λεκάνης Β. Κηφισού Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός σύγχρονου διαχειριστικού συστήματος

Η διαχείριση του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης απορροής του Β.Κηφισσού υπήρξε επίπονο πρόβλημα επειδή εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από τον ίδιο πόρο ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης. Οι λυψειδρίες των τελευταίων 20 ετών και η ανάπτυξη της πρωτεύουσας οδήγησαν την ΕΥΔΑΠ στην κατασκευή ενός εκτενούς δικτύου εκμετάλλευσης πηγών ((Ευηνος, Μόρνος, Υλίκη, Β.Κηφισός, Μα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπριλάκης Δημήτριος, Ναζλόπουλος Ι., Ξανθάκης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το π λήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854