Επιπτώσεις από την υπερεκμετάλευση των υπογείων νερών Αντιμετώπιση-τεχνητός εμπλουτισμός

Η μεγάλη ζήτηση νερού τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την αισθητή μείωση των βροχοπτώσεων και την έλλειψη σημαντικών έργων συγκράτησης των επιφανειακών απορροών, έχει προκαλέσει μία υπερεκμετάλλευση των υπόγειων νερών. Το φαινόμενο αυτό εντοπίζεται κυρίαρχα στα υδροφόρα στρώματα των πεδινών εκτάσεων με σοβαρές επιπτώσεις όπως τη δραματική πτώση της στάθμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμαντής Ι., Πλιάκας Φ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υπόγεια Νερά
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υδρευση
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου