Μαθηματικά μοντέλα διαχείρισης υπόγειων υδροφορέων Δυνατότητες και περιορισμοί

Η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων διαχείρισης αποτελεί σήμερα, διεθνώς, βάση για την ορθολογική διαχείριση υπόγειων υδροφορέων. Η σωστή εφαρμογή των μοντέλων αυτών απαιτεί τη συνδυασμένη χρήση των μοντέλων προσομοίωσης με τα αντίστοιχα μοντέλα βελτιστοποίησης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι δυνατότητες αλλά και οι περιορισμοί συνδυασμένης...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοδοσίου Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υπόγεια Νερά
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Μαθηματικά Μοντέλα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854