Επίδραση του ταμιευτήρα Κάρλας στα υπόγεια νερά της Ν.Α. περιοχής στην Ανατολική Θεσσαλία

Από τις υπεραντλήσεις με πολυάριθμες γεωτρήσεις στην παρακάρλιο περιοχή Ν.Α. τμήμα της ΑΝ. Θεσσαλίας η κατάσταση των υπόγειων νερών έχει επιδεινωθεί ανησυχητικά, και δημιουργούνται κίνδυνοι πλήρους ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Αντλούνται περισσότερα νερά από την δυνατότητα ανατροφοδοσίας τους και κατήλθε η στάθμη κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Ετσι γίνεται αν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θάνος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υπόγεια Νερά
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:8 σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
Περίληψη:Από τις υπεραντλήσεις με πολυάριθμες γεωτρήσεις στην παρακάρλιο περιοχή Ν.Α. τμήμα της ΑΝ. Θεσσαλίας η κατάσταση των υπόγειων νερών έχει επιδεινωθεί ανησυχητικά, και δημιουργούνται κίνδυνοι πλήρους ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Αντλούνται περισσότερα νερά από την δυνατότητα ανατροφοδοσίας τους και κατήλθε η στάθμη κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Ετσι γίνεται ανάστροφος κίνηση υπόγειων νερών από θάλασσα προς στεριά και υφαλμύρωση αυτών. Αλλά υφαλμύρωση υπόγειων νερών σημαίνει καταστροφή, διότι δεν υπάρχουν άλλοι υδατικοί πόροι για επιβίωση στην περιοχή. Με την κατασκευή του ταμιευτήρα Κάρλας θα διατεθούν 120 εκατ.μ. νερού για άρδευση, θα σταματήσουν οι αντλήσεις των υπόγειων νερών, θα βελτιωθεί η κατάσταση αυτών και θα αποτραπεί η καταστροφή.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:Due to overpumbing , (from numerous borings) in the riparian lands of lake Karla and generally in the southeastern part of Eastern Thessalia, the condition of ground water has been alarmingly deteriorated, rising the danger of complete ECOLOGICAL DESTRUCTION. More water is pumbed than the capacity of the water bearing layers to recharge, as a result the ground water level fell below sea level. This phenomenon causes a reverse moving of ground water from sea to land, resulting to the brackishing of the water. Brackishing of this water it means total destruction, once it is the only water resource for survival in the area. The construction of the Karla's water depository will supply 120.000.000m3 of water for irrigation. Thus, it will lead to stop pumping, it will improve the ground water quality and will prevent the ecological disaster.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)