Παραπομπή APA

Μαρίνος Π. (1996). Το δυναμικό των υπογείων υδάτων της Θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκμετάλλευσή του.

Παραπομπή Chicago Style

Μαρίνος Π. Το δυναμικό των υπογείων υδάτων της Θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκμετάλλευσή του. 1996.

Παραπομπή MLA

Μαρίνος Π. Το δυναμικό των υπογείων υδάτων της Θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκμετάλλευσή του. 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.