Το δυναμικό των υπογείων υδάτων της Θεσσαλικής πεδιάδας και η υπερεκμετάλλευσή του

Η Θεσσαλική πεδιάδα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο αναπτύξεως υπογείων υδάτων που εκμεταλλεύεται από πλήθος γεωτρήσεων. Οι προσχωματικοί ορίζοντεςτροφοδοτούνται, κατ'εξοχήν, από διηθήσεις στους κώνους των ποταμών και χειμάρρων. Από την επεξεργασία πλήθους στοιχείων επί της πιεζομετρικής στάθμης των υπογείων υδάτων, τα οποία συλέγει συστηματικά το Υπουργείο Γεω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρίνος Π., Θάνος Μ., Περλέρος Β., Καββαδάς Μιχάλης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Υπόγεια Νερά
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:12 σ. : πίν., σχ.
Περίληψη:Η Θεσσαλική πεδιάδα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο αναπτύξεως υπογείων υδάτων που εκμεταλλεύεται από πλήθος γεωτρήσεων. Οι προσχωματικοί ορίζοντεςτροφοδοτούνται, κατ'εξοχήν, από διηθήσεις στους κώνους των ποταμών και χειμάρρων. Από την επεξεργασία πλήθους στοιχείων επί της πιεζομετρικής στάθμης των υπογείων υδάτων, τα οποία συλέγει συστηματικά το Υπουργείο Γεωργίας από το 1974, διαπιστώνεται μία συστηματική ταπείνωση της στάθμης στο μεγαλύτερο μέρος και των δύο πεδιάδων. Το γεγονός οφείλεται στη μικρή διαβιβαστικότητα των υπό πίεση υδροφόρων οριζόντων και στην ακατάστατη διανομή τους, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την πλήρη αναπλήρωση των αντλουμένων ποσοτήτων με αύξηση των διηθήσεων στις ζώνες τροφοδοσίας. Οι καρστικές υδροφορίες που περιβάλλουν την πεδινή ζώνη λειτουργούν και αυτές κάτω από καθεστώς εντατικής εκμετάλλευσης. Το συνολικό ετήσιο ποσό υπερεκμετάλλευσης με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται περί τα 100 10m. Μπορούν τελικώς να αντληθούν χωρίς περαιτέρω πτώση στάθμης, περί τα 400 10m/έτος.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The Thessaly plains contain rich aquifer which are exploited using a large number of borings. The alluvial aquifers are recharged mainly by seepage from the coarse-grained fans of rivers and torrents. Processing of data concerning the piezometric data (which are collected by the Ministry of Agriculture since 1974) indicates a continuous systematic lowering of the groundwater table in both Thessaly plains. This is mainly due to the low transmissivity of the confined aquifer as well as its random spatial variation, facts which prevent the recharge of the aquifers in an degree sufficient to replenish the pumped water. The karstic aquifers along the periphery of the plain are also operating under conditions of severe exploitation. The total annual amount of the present over-exploitation is estimated at about 100 million cubic meters, whereas, under normal exploitation conditions the average annual capacity of the aquifers is about 400 million cubic meters.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)