Μεθοδολογία ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων με εφαρμογή στην Ηπειρο

Το νερό σήμερα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια και να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ανανέωσή του προς ικανοποίηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης, παράλληλα με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Δεδομένης πλέον της έντονης οικονομικής διάστασης των υδατικών πόρων, επιβάλλεται η σύγχρονη αντιμετώπισή τους. Στην παρούσα εργασία α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκίνη Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικό Ισοζύγιο
Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Μαθηματικά Μοντέλα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854