Μηνιαία μοντέλα υδατικού ισοζυγίου

Η παρούσα εργασία σκοπεύει στην παρουσίαση των υπαρχόντων μοντέλων μηνιαίου υδατικού ισοζυγίου που χρησιμοποιούνται στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων, στο σχεδιασμό των Υδραυλικών Εργων αλλά και στην εκτίμηση των Επιπτώσεων των Κλιματικών Αλλαγών. Η εργασία αρχίζει με τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν πριν από σαράντα περίπου χρόνια και επεκτείνεται μέχρι τα πλέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βασιλόπουλος Ηλίας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Υδατικό Ισοζύγιο
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Κλιματικές Αλλαγές
Μοντέλα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854