Μεταφορά - διασπορά ρυπαντών σε ποταμούς με πλημμυρικές ζώνες

Στην εργασία αυτή μελετάται αριθμητικά η μεταφορά και διασπορά ρυπαντών σε ποταμούς με πλημμυρικές ζώνες (ανοικτούς αγωγούς συνθέτου διατομής). Γίνεται χρήση ενός μαθηματικού μοντέλου που επιλύει τις παραβολικές εξισώσεις Reynolds σε τρεις διαστάσεις, ενός μοντέλου τύρβης κ-ε για το κλείσιμο των εξισώσεων και της εξίσωσης μεταφοράς για τη συγκέντρωση των ρυπ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πρίνος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Ρυπαντές
Επιφανειακά Νερά
Ποταμοί
Μαθηματικά Μοντέλα
Ρευστομηχανική
Διάχυση
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854