Μεταφορά και κατανομή των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο νερό και τα ιζήματα του Θερμαϊκού και Αμβρακικού κόλπου

Τα ζιζανιοκτόνα, atrazine, simazine, prometryne, 2,4-D, alachlor, metolachlor, molinate, trifluralin και diuron καθώς και τα οργανοχλωριομένα εντομοκτόνα, a-BHC, lindane και 4,4-DDE ανιχνεύθηκαν στις εκβολές των ποταμών Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα, στους υγροβιότοπους του Δέλτα του Αξιού καθώς και στους ποταμούς, Λούρο, Αραχθο και στις λιμνοθάλασσες του Αμβρακι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Χελά Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Φυτοφάρμακα
Επιφανειακά Νερά
Ποταμοί
Υγρότοποι
Ρύπανση Υδάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854