Συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας υδατικών πόρων σαν προϋπόθεση γαι την εφαρμογή βέλτιστου σχεδιασμού διαχείρισης, προστασίας και αποκατάστασης αυτών

Η αειφόρος διαχείριση λεκανών απορροής και η προστασία των επιφανειακών υδατικών πόρων της χώρας απαιτεί γνώση των μηχανισμών που καθορίζουν τη διακύμανση της ποιότητας των επιφανειακών νερών στο χώρο και στο χρόνο. Η εργασία παρουσιάζει τις μεταβολές στη σύσταση των ποτάμιων νερών συναρτήσει του χρόνου, καθώς και τη σχέση μεταξύ της διακύμανσης της παροχής...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σκουλικίδης Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ποιότητα Νερού
Επιφανειακά Νερά
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854