Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόμενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας

Στην εργασία αυτή με τη βοήθεια του μοντέλου WANISIM (Water and Nitrogen Simulation) γίνεται προσομοίωση της κίνησης του νερού και της μεταφοράς του αζώτου κάτω από συνθήκες άρδευσης και λίπανσης της καλλιέργειας του βαμβακιού για τις συνθήκες της πεδιάδας της Θεσσαλίας. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε δύο αντιπροσωπευτικά εδάφη της πεδιάδας της Θεσσαλίας για τις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αζωτούχα Λιπάσματα
Αρδευση
Υπόγεια Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Προσομοίωση
Μοντέλο Wanisim
Ρύπανση Εδάφους
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.1
Μ 1618.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 41

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 540

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 854