Παραπομπή APA

Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. (1996). Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόμενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας.

Παραπομπή Chicago Style

Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόμενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας. 1996.

Παραπομπή MLA

Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόμενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας. 1996.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.