Βαθειά διήθηση νερού και αζώτου σε αρδευόμενες εκτάσεις της πεδιάδας Θεσσαλίας

Στην εργασία αυτή με τη βοήθεια του μοντέλου WANISIM (Water and Nitrogen Simulation) γίνεται προσομοίωση της κίνησης του νερού και της μεταφοράς του αζώτου κάτω από συνθήκες άρδευσης και λίπανσης της καλλιέργειας του βαμβακιού για τις συνθήκες της πεδιάδας της Θεσσαλίας. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε δύο αντιπροσωπευτικά εδάφη της πεδιάδας της Θεσσαλίας για τις...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αζωτούχα Λιπάσματα
Αρδευση
Υπόγεια Νερά
Ρύπανση Υδάτων
Προσομοίωση
Μοντέλο Wanisim
Ρύπανση Εδάφους
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:8 σ. : σχ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
Περίληψη:Στην εργασία αυτή με τη βοήθεια του μοντέλου WANISIM (Water and Nitrogen Simulation) γίνεται προσομοίωση της κίνησης του νερού και της μεταφοράς του αζώτου κάτω από συνθήκες άρδευσης και λίπανσης της καλλιέργειας του βαμβακιού για τις συνθήκες της πεδιάδας της Θεσσαλίας. Το μοντέλο εφαρμόζεται σε δύο αντιπροσωπευτικά εδάφη της πεδιάδας της Θεσσαλίας για τις κλιματικές συνθήκες της πεδιάδας και το πρόγραμμα άρδευσης και αζωτούχου λίπανσης του βαμβακιού. Η εφαρμογή επεκτείνεται πέρα από τη βλαστική περίοδο για τις κλιματικές συνθήκες του φθινοπώρου και του χειμώνα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαχείρισης νερού και αζώτου σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ώστε να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση νερού και αζώτου και να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The WANISIM model (Water and Nitrogen Simulation) was used for simulation of water movement and nitrogen during plant growing period and the following period of the year. The WANISIM model is one-dimensional and incorporates the solution of water flow and mass transport of ammonia and nitrates nitrogen, the processes of plant uptake of water and nitrogen, the water evaporation and nitrogen transformations in soil profiles. The model was applied in two different soils of Thessalia plain for climate conditions of this plain and the irrigation and fertilization of cotton plants. The model results showed that it could be used to estimate the amounts of water and nitrogen applied on the soils to provide water and nitrogen for plants and minimize the detrimental environmental impacts.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)