Βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική διαχείριση του επαγγελματικού κινδύνου στις επιχειρήσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Βόλος : ΚΕΠΕΚ Ν.Α. Μαγνησίας , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.11Β