Ανακτώντας την καταστρεφόμενη ενέργεια στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Κύριος στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιαστεί η «μη συμβατική φιλοσοφία» της ανάκτησης της υδραυλικής ενέργειας που καταστρέφεται στις διατάξεις καταστροφής πίεσης και στους διαχύτες ενέργειας. Η φιλοσοφία αυτή έχει ήδη εισαχθεί στην γενικότερη στρατηγική της διαχείρισης των υδατικών πόρων της μεγαλύτερης στην Ελλάδα επιχείρησης μεταφοράς, επεξεργα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Στεργιόπουλος Β., Ναζλόπουλος Ι., Βασιλικός Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Υδρευσης
Υδροηλεκτρικά Εργα
Ανάκτηση Ενέργειας
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855