Σύγχρονη υπολογιστική τεχνολογία στην υπηρεσία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος Δυνατότητες-Επιθυμητά χαρακτηριστικά

Οι δυνατότητες των σημερινών μικροϋπολογιστών και το σχετικό λογισμικό υπερκαλύπτουν τις αντίστοιχες μεγάλων υπολογιστικών κέντρων της περασμένης μόλις δεκαετίας, με κόστος που τους καθιστά ευπρόσιτους σε όλους τους μηχανικούς, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς κάθε επιπέδου. Προκειμένου να χρησιμοποιηθούν άμεσα και αποδοτικά στην επιστημονική περιοχή των Υ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαφειάδης Μαργαρίτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Μικρουπολογιστές
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Περιβάλλον
Λογισμικό
Υλικό (Hardware)
Πληροφορική
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855