Το σύστημα αυτόματης πληροφόρησης και ελέγχου (SCADA) του δικτύου ύδρευσης Λευκωσίας

Η πληροφορική πραγματοποίησε τα τελευταία χρόνια μια θεαματική είσοδο στο χώρο εργασίας των οργανισμών ύδρευσης και έχει πλέον καθιερωθεί σαν ένα απαραίτητο εργαλείο τόσο στη γενική διαχείριση του οργανισμού, όσο και ειδικότερα στην καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχο των δικτύων ύδρευσης. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας έχει εγκαταστήσει και λειτουργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοδουλίδης Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Δίκτυα Υδρευσης
Συστήματα Πληροφοριών
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855