Κατασκευή προγράμματος υπολογισμού επιφανειακής απορροής με μεθόδους G.I.S.

Παρουσιάζεται η κατασκευή πακέτου (προγράμματος) Η/Υ που επιτυγχάνει:α) αριθμητική προσομοίωση του αναγλύφου (ισοϋψών) της υδρολογικής λεκάνης με τη χρησιμοποίηση ψηφοποιητού (digitizer) συνδεδεμένου με ηλεκτρονικό υπολογιστή δημιουργώντας έτσι ψηφιακό χάρτη της υδρολογικής λεκάνης. β) προσομοίωση της επιφανειακής απορροής επιλύοντας τις εξισώσεις Saint Vena...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγγελίδης Παναγιώτης Β., Κωτσοβίνος Νικόλαος E.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογικές Λεκάνες
Υδρολογία
Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855