Φωτοδιαγνωστική έρευνα ιδιαζούσης δοκού ωπλισμένου σκυροδέματος εις κτίριον "Σιλό" 2ας μονάδος εργοστασίου Πτολεμαίδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1961
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ