Φωτοδιαγνωστική έρευνα δίσκου ωπλισμένου σκυροδέματος εις κτίριον συμπιεστών εργοστασίου λιπασμάτων Πτολεμαίδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοκκινόπουλος Ευτύχιος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1961
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183465 Κ