Περιοριστικά μέτρα - απεριόριστες γεωτρήσεις Η περίπτωση του Αργολικού πεδίου

Το Αργολικό Πεδίο χαρακτηρίζεται από σοβαρό υδατικό πρόβλημα και την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων. Σ'αυτό έχει συμβάλει αποφασιστικά ή εντατικοποίηση της γεωργίας με την ραγδαία αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων που έχουν αρχίσει να καλύπτουν και τους γύρω λόφους. Για την σωστή διαχείριση και προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων εφ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ταβιτιάν Κ., Τηνιακός Λ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Υδατικό Ισοζύγιο
Αρδευση
Γεωτρήσεις
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855