Σύγχρονες χημικές τεχνολογίες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων

Ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών αποβλήτων δεν υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία. Διότι ο λόγος COD/BOD είναι μεγάλος (>2). Αυτά τα απόβλητα, ανάλογα με τη φύση τους, είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με διάφορα χημικά οξειδωτικά μέσα και οι ποικίλες τοξικές οργανικές ενώσεις οξειδώνονται ή μετατρέπονται σε μη τοξικές ενώσεις. Αναφέρεται περιληπτικά η βασ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαπολυμέρου Γ., Μποντόζογλου Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανικά Απόβλητα
Επεξεργασία Αποβλήτων
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων
Οξείδωση
Τεχνολογία Αποβλήτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο