Διερεύνηση της ποιότητας των πόσιμων νερών της Θεσσαλίας

Η έρευνα έγινε σε διάφορες υδροληψίες πόσιμου νερού στους νομούς Λάρισσας, Καρδίτσας και Τρικάλων το 1993. Στο νερό συνήθως δεν γίνεται καμία επεξεργασία εκτός από χλωρίωση, αλλά και αυτή στις περισσότερες κοινότητες δεν εφαρμόζεται. Για το σκοπό της έρευνας επιλέχθηκαν τα πιό συνήθη συστατικά που βρίσκονται στο νερό ανάμεσα στα οποία και τα νιτρικά που οφεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αργυρόπουλος Ζ., Παπακωνσταντίνου Λ., Πάπας Λάζαρος, Παπαθανασίου Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Πόσιμο Νερό
Ρύπανση Υδάτων
Επεξεργασία Νερού
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855