Διασκόπηση ελαφρών υδρογονανθράκων στο έδαφος Ενα χρήσιμο εργαλείο στον εντοπισμό ρύπανσης υδροφόρων οριζόντων από υδρογονάνθρακες

Στα πλαίσια της προσπάθειας ανίχνευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αναπτύχθηκαν πολλές μέθοδοι έρευνας, σημαντικό τμήμα των οποίων είναι οι γεωχημικές. Μιά ανάλογη μέθοδος αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε τρία ερευνητικά προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Τ. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια της μεθόδου και τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν στο Θριάσιο Πεδίο, περιοχή μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κατσίνης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδροφόρος Ορίζοντας
Ρύπανση
Υδρογονάνθρακες
Ρύπανση Υδάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855