Αποδέκτες εκροών και ιλύος αστικών υγρών αποβλήτων και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους

Η επαναχρησιμοποίηση εκροών υγρών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων, ιδιαίτερα σε περιοχές ελλειμματικές σε διαθέσιμους υδατικούς πόρους. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα μιας προσπάθειας καταγραφής, ανάλυσης και αξιολόγησης του τρόπου διάθεσης εκροών ιλύος και αστικών υγρών αποβλήτων από μονάδες επεξεργασίας και τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδάκη Ε., Τσαγκαράκης Κ., Κωτσοβίνος Νικόλαος E., Αγγελάκης Ανδρέας Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υγρά Απόβλητα
Αστικά Λύματα
Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων
Ιλύς
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση Λυμάτων
Αρδευση
Εμπλουτισμός Υδροφορέων
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 855