Μαθηματικά ομοιώματα Πανάκεια για τη διερεύνηση και διαχείριση υδατικών πόρων ή απλά ένας ηλεκτρονικός λαβύρινθος;

Η ανάπτυξη στο χώρο της ηλεκτρονικής και της πληροφορικής προσέφερε εναλλακτική λύση στη διερεύνηση και διαχείριση των υδατικών πόρων μιας περιοχής:τα μαθηματικά ομοιώματα. Η παρούσα εργασία μελετά την εφαρμοσιμότητα της τεχνολογίας αυτής στον Ελληνικό χώρο, με στόχο τη βελτίωση της επιστημονικής γνώσης της υδρογεωλογίας ενός υδροφόρου συστήματος και την εξα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγόπουλος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων : Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (1996 : Λάρισα) / / ΤΕΕ- Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Προσομοίωση
Μαθηματικά Μοντέλα
Μαθηματικά Ομοιώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1618.2
Μ 1618.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 42

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 541

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.480949506 Δ