Παραπομπή APA

(1992). Κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Αθήνα: ΙΥΑΣΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Αθήνα: ΙΥΑΣΕ, 1992.

Παραπομπή MLA

Κοινοτική νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Αθήνα: ΙΥΑΣΕ, 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.