Εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαλκιόπουλος Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 696.1 Χ