Γερμανικοί κανονισμοί οδοποιίας Οδηγίαι δια την διάταξιν και εκτέλεσιν σημάνσεων καταστρωμάτων ομοσπονδιακών υπεραστικών οδών H.M.B. 1954

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1959
Έκδοση:Μετάφραση εκ του Γερμανικού πρωτοτύπου
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ