Μελέτη της μορφολογίας των συμπολυμερών με τη μέθοδο της ενθαλπίας χαλάρωσης Επίδραση του διαλύτη χύτευσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φλιάτουρα Κ., Χριστιά Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1992
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: 668.9 Φ