Μελέτη της κινητικής της αντίδρασης οξείδωσης του CO σε στηριζόμενους καταλύτες Rh

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κύρκου Α., Κορδάτος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολ. Σχ.- Τμ. ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 1991
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ