Παραπομπή APA

Σακελλαρίου Π. Μόλυνση αστικών κέντρων από τα καυσαέρια και τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Πάτρα.

Παραπομπή Chicago Style

Σακελλαρίου Π. Μόλυνση αστικών κέντρων από τα καυσαέρια και τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Πάτρα.

Παραπομπή MLA

Σακελλαρίου Π. Μόλυνση αστικών κέντρων από τα καυσαέρια και τον θόρυβο της κυκλοφορίας. Πάτρα.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.