Μόλυνση αστικών κέντρων από τα καυσαέρια και τον θόρυβο της κυκλοφορίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σακελλαρίου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , [χ.χ.]
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:126σ. : σχ.
Κωδικός DEWEY:363.7387 - (Αέριοι ρύποι)
363.7392 - (Ατμοσφαιρική ρύπανση:Περιβάλλον)
363.7387 - (Καυσαέρια:Αέριοι ρύποι)
DEWEY Γενικού θέματος:363.73 - (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)