Παραπομπή APA

(1983). Πάγια διάταξη Ι-4/83 περί χαρτογραφήσεως-αεροφωτογραφήσεως ελληνικού χώρου και χορηγήσεως γεωδαιτικού-χαρτογραφικού-αεροφωτογραφικού και υδρογραφικού υλικού σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες και ιδιώτες. Αθήνα: ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας.

Παραπομπή Chicago Style

Πάγια διάταξη Ι-4/83 περί χαρτογραφήσεως-αεροφωτογραφήσεως ελληνικού χώρου και χορηγήσεως γεωδαιτικού-χαρτογραφικού-αεροφωτογραφικού και υδρογραφικού υλικού σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες και ιδιώτες. Αθήνα: ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας, 1983.

Παραπομπή MLA

Πάγια διάταξη Ι-4/83 περί χαρτογραφήσεως-αεροφωτογραφήσεως ελληνικού χώρου και χορηγήσεως γεωδαιτικού-χαρτογραφικού-αεροφωτογραφικού και υδρογραφικού υλικού σε μη στρατιωτικές υπηρεσίες και ιδιώτες. Αθήνα: ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας, 1983.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.