Νέος ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος (1999 : Αθήνα) Αντοχή σκυροδέματος στο έργο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Νέος ελληνικός κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος Αντοχή σκυροδέματος στο έργο, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Λέξη-Κλειδί:Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Χάλυβας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Περιγραφή τεκμηρίου:Για πρακτικά βλ. αριθ.εισ. Μ 1741
Εκδόθηκε στα Τεχνικά Χρονικά, Γενική έκδ., τεύχ. 5/99
Φυσική περιγραφή:22 εισηγ. [300 σ.] : διαγρ., πίν., σχ.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)