Παραπομπή APA

Πρέπης Αλκης. (1998). Συγκρότηση και αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων για τα μνημεία που κινδυνεύουν από τις συνέπειες του πολέμου και της οικονομικής κρίσης στην Ν-Α Ευρώπη. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Πρέπης Αλκης. Συγκρότηση και αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων για τα μνημεία που κινδυνεύουν από τις συνέπειες του πολέμου και της οικονομικής κρίσης στην Ν-Α Ευρώπη. Αθήνα, 1998.

Παραπομπή MLA

Πρέπης Αλκης. Συγκρότηση και αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων για τα μνημεία που κινδυνεύουν από τις συνέπειες του πολέμου και της οικονομικής κρίσης στην Ν-Α Ευρώπη. Αθήνα, 1998.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.