Συγκρότηση και αξιοποίηση Βάσης Δεδομένων για τα μνημεία που κινδυνεύουν από τις συνέπειες του πολέμου και της οικονομικής κρίσης στην Ν-Α Ευρώπη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πρέπης Αλκης, Νανοπούλου Ηβη, Μπλάθρας Κωνσταντίνος, Νίνου Αννα, Ζακίλα Αικατερίνη, Κεραμίδας Ανδρέας, Αυγερινού-Κολώνια Σοφία
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τράπεζα Πληροφοριών, ICOMOS Ελληνικό Τμήμα
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Βάσεις Δεδομένων
Μνημεία
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά
Πολεμικές Καταστροφές
Προστασία Μνημείων
Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Αναστήλωση Μνημείων
Διεθνής Πολιτιστική Κληρονομιά
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:330 σ. : πίν.
DEWEY Γενικού θέματος:720 - (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)