Προβλήματα έτοιμου σκυροδέματος (1980 : Πάτρα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα έτοιμου σκυροδέματος, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας , 1980
Λέξη-Κλειδί:Προδιαγραφές
Ετοιμο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 138