Παραπομπή APA

Τάσιος Θεοδόσιος Π. (1994). Ωπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το νέο κανονισμό σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΜΠ.

Παραπομπή Chicago Style

Τάσιος Θεοδόσιος Π. Ωπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το νέο κανονισμό σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΜΠ, 1994.

Παραπομπή MLA

Τάσιος Θεοδόσιος Π. Ωπλισμένο σκυρόδεμα με βάση το νέο κανονισμό σκυροδέματος. Αθήνα: ΕΜΠ, 1994.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.