Μαθήματα Εφηρμοσμένης Στατικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Φάκελος
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Στατική : Λιθόγραφα-χειρόγραφα
Λέξη-Κλειδί:Στατική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: ΦΑΚ.601